نظام آموزشی در اسلوواکی

نظام آموزشی در اسلوواکی,تحصیل در اسلوواکی,تحصیل در اسلواکی,زبان اسلواکی

موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید

ساختارآموزشي اسلواکی

آموزش پيش دبستاني

سن آغاز دوره: 4 سال

سن اتمام دوره: 6 سال

آموزش ابتدايي

مدت دوره : 4 سال

سن آغاز دوره: 6 سال

سن اتمام دوره: 9 سال

آموزش مقدماتي متوسطه

مدت دوره:5 سال

بين مقاطع سني 10 تا 15 سال

آموزش استثنايي

آموزش غير رسمي

آموزش عالي

آموزش معلمان

اصول و اهداف آموزشي

 

از جمله اصول و اهداف كلي آموزش و پرورش اسلواکي که طي سال 1989 مورد بررسي و اصلاح قرارگرفت ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

  • جهت گيري نظام آموزش و پرورش بسوي دمكراسي و تكثرگرايي

  •  آزادي انتخاب دوره هاي آموزشي از سوي والدين و دانش آموزان

  •  تكثر گرايي در اشكال آموزشي

  •  مشاركت مردم در مديريت آموزشي و تاکيد بر ويژگي آزادي درساختار آموزشي و نياز به آموزش در طول زندگي

  •  انساني كردن آموزش و پرورش

 

مديريت آموزشي

نهادهاي مرکزي

وزارت آموزش و پرورش مسئول اصلي طرح راهبردها ، خط مشي ها ، اجرا و ديگر امور آموزش و پرورش است.سطح تصميم گيرنده بعد از وزارت مسئولين آموزش محلي مي باشندكه در اين سطح نيز بسياري از مسئوليتها  به مسئولين ناحيه اي و منطقه اي تفويض گرديده است.

 


دیدگاه خود را بیان کنید