تحصیل در مقطع دبیرستان در اسلواکی

تحصیل در اسلواکی,نظام آموزشی در اسلوواکی

موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید

مقطع آموزش تکميلي متوسطه به طور عام مدت زمان 4 سال طي رده هاي سني 18-15سالبه طول مي انجامد.اين درحاليست که اين مدت زمان در مدارس جيم ناژيا 8سال، در مدارس خاص 5-4سال،در مدارس حرفه اي 5-2 سال به طول مي انجامد. زمان هر جلسه آموزشي 45 دقيقه است .

طبق آمار سال1997، ميانگين دانش آموزان در هر كلاس به شرح ذيل است :

-  جيم ناژ يا              31 نفر         

-  خاص                1/30 نفر       

-  حرفه اي            4/25  نفر     

طبق آمار سال1997،نسبت معلمين به دانش آموزان نيز به شرح ذيل است

-  جيم ناژ يا            13.7 /1  

-  خاص                 11.6 / 1    

- ح رفه اي              20.8 /1   


دیدگاه خود را بیان کنید