تحصیل در مقطع دبیرستان

تحصیل در اسلواکی,نظام آموزشی در اسلوواکی

موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید

 

تحصیل در مقطع دبیرستان در اسلوواکی

مقطع آموزش تکميلي متوسطه به طور عام مدت زمان 4 سال طي رده هاي سني 18-15سالبه طول مي انجامد.اين درحاليست که اين مدت زمان در مدارس جيم ناژيا 8سال، در مدارس خاص 5-4سال،در مدارس حرفه اي 5-2 سال به طول مي انجامد.زمان هر جلسه آموزشي 45 دقيقه است .

طبق آمار سال1997،ميانگين دانش آموزان در هر كلاس به شرح ذيل است :

- جيم ناژ يا              31 نفر         

- خاص                1/30 نفر       

- حرفه اي            4/25  نفر     

طبق آمار سال1997،نسبت معلمين به دانش آموزان نيز به شرح ذيل است

- جيم ناژ يا            13.7 /1  

- خاص                 11.6 / 1    

- حرفه اي              20.8 /1   


دیدگاه خود را بیان کنید