لیست دانشگاه های آمریکا

لیست دانشگاه های آمریکا, دانشگاه آمریکا, لیست دانشگاه آمریکا, دانشگاههای معتبر آمریکا,دانشگاههای دولتی آمریکا

کار در خارج از کشور

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید

 

لیست دانشگاه های آمریکا

 

Top Ranked Universities on MastersPortal

 

Universities

World University Ranking (2015)

Academic Ranking of World Universities (2015)

California Institute of Technology - Caltech

1

7

Stanford University

3

2

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

5

3

Harvard University

6

1

Princeton University

7

6

University of Chicago

10

9

Johns Hopkins University

11

16

Yale University

12

11

University of California, Berkeley

13

4

Columbia University

15

8

University of California, Los Angeles (UCLA)

16

12

University of Pennsylvania

17

17

Cornell University

18

13

Duke University

20

31

University of Michigan

21

22

Carnegie Mellon University

22

61

Northwestern University

25

27

New York University

30

27

University of Washington

32

15

University of Illinois at Urbana Champaign

36

29

University of California, San Diego

39

14

University of California, Santa Barbara

40

38

Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)

41

101

University of California, Davis

44

57

University of Texas at Austin

46

37

University of Wisconsin Madison

50

24

Brown University

51

75

Washington University Saint Louis

61

32

University of North Carolina Chapel Hill - Online

63

39

Boston University

64

73

University of Minnesota

66

30

University of Southern California

68

49

Pennsylvania State University

75

60

University of Pittsburgh

79

-

Vanderbilt University

87

53

Emory University

90

101

Ohio State University

92

67

Georgetown University

95

301

Michigan State University

100

99

Rice University

103

84

Dartmouth College

104

201

University of California Irvine (UCI)

106

50

University of Notre Dame

108

201

Purdue University

115

61

University of Maryland

117

43

University of Florida

122

83

The State University of New Jersey

124

64

University of Colorado at Boulder

127

34

Tufts University

128

101

University of Maryland University College

132

-

 

 

Top Ranked Universities on MastersPortal

 

Universities

World University Ranking (2015)

Academic Ranking of World Universities (2015)

California Institute of Technology - Caltech

1

7

Stanford University

3

2

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

5

3

Harvard University

6

1

Princeton University

7

6

University of Chicago

10

9

Johns Hopkins University

11

16

Yale University

12

11

University of California, Berkeley

13

4

Columbia University

15

8

University of California, Los Angeles (UCLA)

16

12

University of Pennsylvania

17

17

Cornell University

18

13

Duke University

20

31

University of Michigan

21

22

Carnegie Mellon University

22

61

Northwestern University

25

27

New York University

30

27

University of Washington

32

15

University of Illinois at Urbana Champaign

36

29

University of California, San Diego

39

14

University of California, Santa Barbara

40

38

Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)

41

101

University of California, Davis

44

57

University of Texas at Austin

46

37

University of Wisconsin Madison

50

24

Brown University

51

75

Washington University Saint Louis

61

32

University of North Carolina Chapel Hill - Online

63

39

Boston University

64

73

University of Minnesota

66

30

University of Southern California

68

49

Pennsylvania State University

75

60

University of Pittsburgh

79

-

Vanderbilt University

87

53

Emory University

90

101

Ohio State University

92

67

Georgetown University

95

301

Michigan State University

100

99

Rice University

103

84

Dartmouth College

104

201

University of California Irvine (UCI)

106

50

University of Notre Dame

108

201

Purdue University

115

61

University of Maryland

117

43

University of Florida

122

83

The State University of New Jersey

124

64

University of Colorado at Boulder

127

34

Tufts University

128

101

University of Maryland University College

132

-

 


دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای جهرمی گروپ محفوظ می باشد
طراحی سایت-طراحی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3