نظام آموزشی در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا, نظام آموزشی ایتالیا, دیپلم ایتالیا, دبیرستان ایتالیا,اقامت تحصیلی ایتالیا,هزینه زندگی در ایتالیا, هزینه تحصیل در ایتالیا

موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید

سیستم تحصیلی در کشور ایتالیا شامل موارد زیر است:

کودکستان (غیراجباری) برای کودکان بین سه تا شش ساله.

ابتدایی برای بچه ها بین شش تا یازده ساله.

مدارس مقدماتی متوسطه برای بچه های بین یازده تا چهارده ساله.

مدارس تکمیلی متوسطه که شامل انواع متفاوت تحصیلات است و درحالت کلی شامل دانش آموزان پانزده تا نوزده ساله است.

اجازه ورود به تحصیلات دانشگاهی و غیردانشگاهی تکمیلی به دانش آموزانی که امتحانات دولتی را بگذرانند داده می شود. دوره های آموزشی حرفه ای به صورت اختیارات کلی هستند و افرادی که سنشان بین شانزده تا بیست و پنج سال و گاهی اوقات بالاتر، می توانند حضور داشته باشند.

برای به دست آوردن اجازة ورود به دبیرستان، نیاز به گواهینامه پایان دوره مقدماتی متوسطه است هدف از قانون گذاری های خاص و نوآوری های آزمایشی ارشاد دانش آموزانی است که باید دربارة شغل آینده شان یا ادامه تحصیلات در دبیرستان تصمیم بگیرند.

 


دیدگاه خود را بیان کنید