دانشگاه های اتریش

دانشگاه های موردتایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ,دانشگاه های اتریش ,تحصیل در اتریش ,اعتبار دانشگاه های اتریش ,ادامه تحصیل در خارج از کشور ,اتریش,لیست دانشگاههای معتبر اتریش,دانشگاه دولتی اتریش

اعتبار و سطح‌بندی دانشگاه‌های خارج برای ادامه تحصیل

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید

 

 

 • لیست دانشگاه های موردتایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس ضوابط موجود، دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم می‌شوند. 

 

گروه الف (ممتاز)

اتريش

 

 1. University of Innsbruck 
 2. University of Vienna
 3. Vienna University of Technology

گروه ب (خوب)

 

 1. Johannes Kepler Universtiät Linz
 2. Karl-Franzens- Universtiät Graz   
 3. Universtiät Salzburg
 4. Akademie der bildendenKünste Wien  
 5. Montan universität Leoben                                
 6. Technische Universtiät Graz                              
 7. Universität Klagenfurt                           
 8. Universität für angewandte Kunst Wien           
 9. Universität für Bodenkultur Wien                     
 10. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
 11. Universität für Musik und darstellendeKunst Graz
 12. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien   
 13. Universität Mozarteum Salzburg                                 
 14. Veterinärmedizinische Universität Wien
 15. Wirtschaftsuniversität Wien

 

گروه ج (متوسط)

 

 1. مدارس‌ عالي‌ فني‌(FH) و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ مورد تاييد وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft  und Verker) اتريش‌ هستند.
  1. Sigmund Freud Privatuniversität Wien   صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد و صرفاً در رشته روان شناسي به شرط موفقيت در بررسي كيفي
  2. Donau Universität Krems صرفاٌ در مقطع کارشناسي ارشد
  3. Webster University صرفاٌ تا مقطع کارشناسي ارشد (در مقطع کارشناسي ارشد، ارزشيابي منوط به موفقيت در بررسي کيفي خواهد بود.

 

دانشگاههای دولتی اتریش


دیدگاه خود را بیان کنید